Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Shoefashion.nl niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen voorkomen noch voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Copyright
De inhoud van deze site is beschermd. Zonder toestemming van Shoefashion.nl is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle merken op deze site zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm eigendom van Shoefashion.nl Het is zonder schriftelijke toestemming van Shoefashion.nl niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van Shoefashion.nl

Algemeen
Het is niet toegestaan deze site te framen.
Shoefashion.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden dan wel gelinkt van of naar deze site.
De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Shoefashion.nl, eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.