Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Shoefashion Tilburg: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Shoefashion en de klant waarop Shoefashion deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

produkten & bestellingen

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Shoefashion in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.
Shoefashion levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Shoefashion zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren indien de bestelde artikelen niet voorradig zijn of op een later tijdstip uit te voeren. Uiteraard wordt de klant hierover geinformeerd.

betalingen 

Bestelling binnen Nederland kunnen worden betaald via iDeal, Creditcard, Paypal en andere. Voor verwerking van online betalingen maken wij gebruik van de diensten van MultiPaySafe payment provider.

Orders betaald met creditcard worden alleen naar het creditcard adres verstuurd. Bij Paypal betaling wordt alleen naar het door Paypal geautoriseerd adres verstuurd. Alle Creditcard informatie wordt niet opgeslagen in een database en na gebruik direct verwijdert uit onze administratie. Creditcards worden gecontroleerd door de desbetreffende organisatie. In sommige gevallen kan om aanvullende informatie worden gevraagd. Voor betalingen maken wij gebruik van een betaalprovider MultiSafePay. Als wij direct een order terug boeken vind de verwerking hiervan pas de volgende werkdag plaats. Vervolgens moet het nog door de bank en uw bank verwerkt worden. Dit duurt maximaal 3 werkdagen voordat het bedrag weer zichtbaar is op uw rekening.

Heeft u nog een Fashioncheque?
Vanaf nu is uw Fashioncheque te verzilveren op Shoefashion.nl en uiteraard ook in onze winkel op de Westermarkt in Tilburg! Het is bij retournatie overigens niet mogelijk om het aankoopbedrag terug te storten op je Fashioncheque. In dat geval ontvang je een andere kortingscode ter waarde van je ingeleverde Fashioncheque. Het is niet mogelijk om geld ( van de fashioncheque ) op je rekening gestort te krijgen. Hiermee wordt voorkomen dat een Fashioncheque in contant geld wordt omgezet door eerst een bestelling te plaatsen en die vervolgens weer te retourneren.

Over de levering & Versturen 
Shoefashion doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
Indien Shoefashion een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. De bestelingen worden verstuurd met TNT post. Binnenlandse orders van 70,- of meer zijn GRATIS u betaald dus geen verzendkosten. Orders minder dan 70,- betaald u eenmalig 4.95. Klanten buiten Nederland o.a. Belgie en Duitsland, betalen vanaf  € 7,50 verzendkosten. ( verschillend per land ) Dit geldt voor pakketten tot 2 kilo. Pakketten zwaarder dan 2 kilo zullen aan de hand van de tarieven van TNT Post berekend worden.
Shoefashion draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Shoefashion gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.
Retouren en Terugbetalingen
Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen vanaf het moment van levering. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. Als je de volledige bestelling retour zendt, dan ontvang je de verzendkosten terug. Als je één of meerdere producten houdt, dan worden de verzendkosten niet teruggestort. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. De goederen kunnen retour gestuurd worden naar Shoefashion, Westermarkt 23, 5042 MD  Tilburg.( tijdelijk retour adres i.v.m. Lockdown, MIDDELGRAAF 63, 5032 EH, TILBURG ) Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Shoefashion over de staat van de produkten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort op de bankrekening van de koper. Wanneer wij het bedrag terugbetalen, doen wij dit altijd naar het rekeningnummer waarvan wij de betaling hebben ontvangen. Creditcard of Paypal betalingen worden ook weer teruggestort naar de creditcard. Dit kan niet naar een bankrekening, maar verloopt via de creditcard maatschappij. Let op: Het is technisch niet mogelijk voor ons om je geld terug te storten op je Fashioncheque wanneer je een product retourneert. Tevens is het niet de bedoeling dat het geld op je Fashioncheque in contanten wordt omgezet door bij Shoefashion een bestelling te plaatsen en deze vervolgens te retourneren. Daarom zul je van Shoefashion een kortingscode ontvangen ter waarden van het bestede bedrag met je Fashioncheque, wanneer je de bestelling retourneert.

Afgeprijsde artikelen kunnen worden teruggestuurd voor ruiling of creditering. U kunt ook kiezen voor een digitale tegoedbon.

Echtheid en kwaliteit
Wij garanderen de echtheid van de merken en producten die u op deze website vindt. Ze werden ingekocht bij de officiële fabrikanten, agenten en vertegenwoordigers voor de nederlandse markt. U kunt vertrouwen op onze jarenlange ervaring en kennis om producten van uitstekende kwaliteit te selecteren. Nietegenstaande de goede zorgen en kwaliteitscontroles van de fabrikanten kan een productiefout toch door de mazen van het net glippen. Indien u onmiddellijk na ontvangst van de schoenen toch een fout vaststelt, zullen we steeds in overleg met de fabrikant zorgen voor de beste oplossing: herstelling, vervanging of terugbetaling. Hou er rekening mee dat leder een natuurproduct is en dat kleine onvolmaaktheden en kleurverschillen kunnen voorkomen. Normale slijtage en schade door onzorgvuldig gebruik worden niet vergoed. We staan wel steeds klaar met raad en daad om uw schoenen of handtas zo goed mogelijk te herstellen in samenwerking met onze vaste schoenenhersteller.

Prijzen & kortingen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Voor artikelen geldt altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling voor het artikel werd vermeld. Indien (kort) na bestelling de prijs van een artikel verandert wilt dit niet zeggen dat u dan recht heeft op een teruggave. Je hebt tenslotte de mogelijkheid gehad artikelen te bestellen, welke wellicht nu niet meer beschikbaar zijn. Het is dus voor de klanten die deze artikelen besteld hebben, ook een kwestie van op het juiste tijdstip op de juiste plaats zijn.
Prijzen
Al onze prijzen zijn inclusief BTW. prijs-, model-, uitvoeringswijzigingen, en typefouten voorbehouden.

Garantie Shoefashion garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. Alle artikelen zijn verzekerd tegen materiaal en fabricage fouten indien de koper een bewijs van aankoop kan overhandigen en binnen 6 maanden na aankoop. Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn, worden vakkundig gerepareerd. Is reparatie niet mogelijk, dan ontvangt u van ons een vervangend paar. Indien er geen vervangend paar voorradig is, storten wij het aankoopbedrag retour op uw rekening.

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Shoefashion overgenomen. Wij kunnen geen garantie geven als artikelen anders zijn gebruik als het doel waarvoor ze zijn gemaakt. Twijfelt u of heeft u te maken met een klacht? Aarzel dan niet en schrijf ons met uw probleem. Wij zullen proberen u altijd tevreden te stellen. Klacht retouren kunt u naar ons adres sturen. Uw klacht wordt bij binnenkomst zo snel mogelijk in behandeling genomen. Is uw klacht terecht dan zullen de door u gemaakte kosten voor het opsturen bij evt. vergoedingen of vervanging aan u worden gecrediteerd.

Niet onder reclames & klachten vallen:

Beschadigingen van buitenaf waarneembaar op het bovenmateriaal
schoenen welke door iemand anders zijn bewerkt cq aangepast of gerepareerd
Gevolgen door overmatige transpiratie
Inwerking van vocht
Inwerking van hitte van buitenaf
Slijtage van zolen en hakken
Het los raken van onderdeeltjes zoals, bloemtjes, kraaltjes, steentjes en bedeltjes
Het barsten van lakleer;
Defecte ritsen*;
Het kaal worden van harige materialen zoals pony;
Verkeerd gebruik van onderhoudsmiddel
Stoffen schoenen gewassen in de wasmachine
Het afgeven van schoenen
en andere door een verkeerd gebruik veroorzaakte gebreken welke de verkoper niet kan worden verweten.

* voor ritsen gelden de volgende (coulance) voorwaarden.
1 maand garantie
tot 3 maanden 50%
na 3 maanden kostprijs/reparatie voor eigen rekening

privacy & overige bepalingen
privacy
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Shoefashion. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
Shoefashion verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.
overige bepalingen
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Shoefashion geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.